Onderhoud

Na de aanleg heeft ook uw tuin, groot of klein, onderhoud nodig.
U kunt daarbij alle werkzaamheden uitbesteden of alleen de lastige en/of vervelende. U kunt precies dat laten doen wat u wilt.

In elke tuin groeit onkruid en waar beplanting te vinden is wordt vroeg of laat gesnoeid.
Het beste is natuurlijk om dit consequent bij te houden en dat heeft voordelen:

  • de tuin is altijd netjes,
  • het is niet onnodig veel werk,
  • planten krijgen de juiste verzorging.
  • u kunt optimaal genieten.
Wilt u weten wanneer u uw planten het beste kunt snoeien? Neem dan gerust contact met ons op. Wij geven u graag advies.

Bomen

bomen zagen
In de tuin kronen we de bomen vaak op. Vanwege de vorm, de ruimte of doordat dat het we dat beeld nu eenmaal bij een boom hebben.
Bomen die de ruimte hebben, zijn van nature de geneigd om van onder tot boven takken te vormen. De reden dat u in het bos vaak van die lange kale stammen ziet is lichtgebrek. Ze reiken naar het licht en dan sterven de onderste takken af.

Ook vertonen bomen vaak probleemtakken. Die moeten wel tijdig aangepakt worden om een goede kroonvorm te behouden. Voorbeelden van probleemtakken zijn plakoksel, dubbele top, zuiger, schurende takken maar niet te vergeten, ook dood hout.

Soms is er een reden om een boom te kappen of te rooien. Daarvoor kunt u ook bij ons terecht.

Heesters of Struiken
Ook de meeste struiken hebben snoei nodig. De ene groep moet worden uitgedund, bijvoorbeeld Weigelia, Spiraea, verschillende soorten Kornoelje en Jasmijnen. De andere groep heeft alleen vormsnoei nodig. Voorbeelden zijn Viburnum, Prunus en Aucuba.
Weer andere hebben geen of bijna geen snoei nodig. Een voorbeeld hiervan is Rododendron.

Het tijdstip van snoeien is vaak gerelateerd aan het tijdstip van de bloei. Sommige heesters worden niet voor de bloei geplant maar voor hun textuur, mooie bladeren of omdat ze groenblijvend zijn. Dan kan het moment van snoeien ook op een ander tijdstip liggen.

Hagen (scheren)
Het scheren of knippen van hagen is iets dat consequent gebeuren moet om een mooie dichte haag te krijgen, en om ervoor te zorgen dat ze niet veel te breed worden. Dit laatste is vaak het geval en dan ook een reden zijn dat een haag moet wijken voor een schutting of iets anders dat ‘wel’ smal blijft.
Verschillende soorten hagen vergen in verschillende mate hun onderhoud:

  • Ligusterhaag: 2 á 3x per jaar
  • Taxus: 1 á 2x per jaar
  • Beuk: 2x per jaar
  • Coniferenhagen: (minimaal) 1x per jaar.
  • Klimophekken: 2 x per jaar.
Er zijn natuurlijk meer soorten planten die als haag worden gebruikt. Bovenstaande soorten zijn het meest voorkomend en geven een richtlijn wat betreft snoeiwerk. Snoeit u minder vaak? Dan is de kans dat u later met een te brede haag zit des te groter.

Gazon
In vele tuinen is een gazon te vinden. In grote tuinen is een gazon zelfs vaak onmisbaar. Vaak kiezen mensen met een kleine tuin voor een gazon omdat het gemakkelijk lijkt. Toch is dat niet helemaal waar. Een mooi gazon vergt veel onderhoud. Het maakt natuurlijk wel verschil of u hoge eisen stelt of juist niet.

Jaarlijks zijn er zo’n 27 maaiweken. Gemiddeld is 1x per week maaien voldoende. Maar als er net kunstmest is gestrooid in het misschien wel vaker nodig. Is het erg droog en heeft u geen mogelijkheden om te beregenen, dan kan het gazon later gemaaid worden.

Naast maaien is het vaak noodzakelijk iets tegen het onkruid te doen. Het gazon 1 keer per jaar verticuteren volstaat. Er kunnen ook chemische middelen gebruikt worden. Mosdoder strooien voor het verticuteren helpt goed. Wilt u met ander chemische middelen aan het werk? Dan is het raadzaam om advies te vragen. U kunt contact opnemen met Hoveniersbedrijf Kostelijk.

Heeft u het erg druk en komt u niet aan het wekelijkse gazononderhoud toe? Dan kunnen wij dit ook van u overnemen.

Onkruidbestrijding
Onkruid in de tuin zullen we nooit helemaal kunnen uitroeien. Wel zijn er goede mogelijkheden om dit zoveel mogelijk te beperken.
U kunt ervoor kiezen om zo veel mogelijk te bestraten. Dat kan maar lijkt ons bij uitzondering geen goede optie. Tussen de tegels groeit ook onkruid.

Naast bestrating zijn gazon, halfverhardingen (bijv. grind, boomschors), en een goed beplantingsplan middelen om onkruid te verminderen. Als kale/zwarte grond maar wordt vermeden. Kale/zwarte grond is dé groeiplaats voor onkruid. Waar al iets staat groeit geen onkruid. Daar zit doorgaans het probleem in beplantingsplannen. Een goed beplantingsplan heeft als doel dat alle grond tijdens het groeiseizoen bedekt is.
Maar wat we ook doen, onkruid in de tuin zullen we nooit helemaal kunnen uitroeien.

Chemische bestrijding (bespuitingen)
Als het dan niet anders kan is natuurlijk mogelijk om met chemische middelen onkruid te bestrijden. Op verhardingen word het veel toegepast. Mede doordat het simpelweg de goedkoopste oplossing is. Alle vormen van mechanischemachinale onkruidbestrijding zijn duurder.

Hoveniersbedrijf Kostelijk kan voor u onkruid spuiten met de daarvoor geschikte middelen. Of dat nu gaat om onkruid in het gazon of juist tussen het straatwerk. Wij helpen u ervan af. Zowel voor particulieren als bedrijven.

Mechanische Bestrijding
Er zijn mogelijkheden omkruid mechanisch te bestrijden. In de borders doen we dat bijna altijd. Dit kan door te schoffelen, of te wieden.
Maar er zijn ook goede mogelijkheden om bestratingen mechanisch onkruidvrij te houden. Door middel van een borstelmachine of met hitte. (thermisch) De laatst genoemde wordt zelden gebruikt.
Voor kleinere oppervlaktes is een bosmaaier met draadkop ook geschikt. Deze vorm van mechanische onkruidbestrijding wordt bij Hoveniersbedrijf Kostelijk het meest toegepast.